Creatizz

“Veelzijdig, vernieuwend en altijd op zoek naar nieuwe toepassingen voor ons mooie product’’.

Nederland is één van de grootste exportlanden in de sierteelt sector. Ons product verdient een podium dat de sierteelt meer zichtbaarheid geeft.
Creatizz is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om uw product te promoten en doet dit als volgt:

Advies

Advisering in de sierteelt op het gebied van promotie, landscaping, kennisdeling en innovaties.
Van strategie en advies tot uitvoering en begeleiding.
Enkele voorbeelden vindt u hier.

PR & Communicatie

Het verzorgen van de PR & Communicatie zowel On- als Offline.
Enkele voorbeelden vindt u hier.

Vakjury

Zitting in diverse vakjury-comités: Stichting Bloemencorso Bollenstreek, Flower Parade Rijnsburg, Varend Corso Westland en Keukenhof.